Teşvikli Yatırım Sayısı 280’e Ulaştı

Teşvikli Yatırım Sayısı 280’e Ulaştı

Ekonomi Bakanlığı ocak-nisan dönemi teşvik verilerini paylaştı. Erzurum’da nisan ayında 2 bölgesel ve genel bazlı olmak üzere 4, 2015 yılının ocak-nisan döneminde 5 genel ve bölgesel olarak 10, 2001-2...

Ekonomi Bakanlığı ocak-nisan dönemi teşvik verilerini paylaştı. Erzurum’da nisan ayında 2 bölgesel ve genel bazlı olmak üzere 4, 2015 yılının ocak-nisan döneminde 5 genel ve bölgesel olarak 10, 2001-2015 yılları arasında ise 83 bölgesel, 197 genel ölçekli olmak üzere toplam 280 yatırım teşvik kapsamına alındı.

ERZURUM NİSAN DÖNEMİ

Erzurum’da nisan 2015 döneminde 2 bölgesel ve 2 genel bazlı olarak 4 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 16 milyon, genel yatırımlar için ise 14 olmak üzere 30 milyon TL harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 50, genel bazlı teşvikli yatırımlarda da 15, toplam 65 kişilik istihdam hacmi öngörüldü.

OCAK-NİSAN DÖNEMİ VE ERZURUM

Erzurum’da bu yılın ocak-nisan ayları arasında 5 bölgesel, 5 genel toplam 10 yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Bölgesel yatırımlar için 122 milyon, genel kategorideki yatırımlarda da 77 milyon olmak üzere toplam 200 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlar için istihdam hacmi 266 kişi olurken, genel yatırımlar istihdam hacmi 58 kişi olarak açıklandı.

ERZURUM 2001-2015

Erzurum’da 2001-2015 yılları arasında 83 bölgesel kapsamlı, 197 genel bazlı toplam 280 yatırım teşvik kapsamına alındı. Bölgesel yatırımlarda 730 milyon, genel yatırımlarda ise 1.7 milyar TL tutarında harcama kaydedildi. 15 yılda teşvikli yatırımlar için yapılan harcama tutarı 2.4 milyar TL’ye ulaştı. Bölgesel yatırımlarda 2 bin 546, genel yatırımlarda ise 3 bin 890 olmak üzere toplam 6 bin 436 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu.

T.C.EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -NİSAN 2015 VERİLERİ

Ekonomi Bakanlığı nisan ayı yatırım teşvik bülteni yayımlandı. Bültende şunlar kaydedildi:

2015 YILI NİSAN AYI GELİŞMELERİ

Nisan Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri 2015 yılı Nisan ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 5,7 milyar TL olan 448 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 10.522 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Nisan ayında düzenlenen 448 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 435 adedi yerli firmalar, 13 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 4,4 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,4 milyar TL’dir.

NİSAN AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2015 yılı Nisan ayında verilen teşvik belgelerinin 125 adedi I. Bölgede, 95 adedi II. Bölgede, 66 adedi III. Bölgede, 50 adedi IV. Bölgede, 60 adedi V. Bölgede ve 52 adedi ise VI. Bölgededir. Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 914 milyon TL’si I. Bölgede, 2,1 milyar TL’si II.

Bölgede, 442 milyon TL’si III. Bölgede, 1,7 milyar TL’si IV. Bölgede, 402 milyon TL’si V. Bölgede ve 193 milyon TL’si ise VI. Bölgededir.

NİSAN AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2015 yılı Nisan ayında düzenlenen 448 adet belgenin 319 adedi komple yeni yatırım, 101 adedi tevsi, 28 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Nisan ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 2,5 milyar TL’si komple yeni yatırım, 2,1 milyar TL’si tevsi ve 1,2 milyar TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

NİSAN AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Nisan ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 1,6 milyar TL’si Enerji sektöründe, 1,6 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 1,3 milyar TL’si İmalat sektöründe, 1,4 milyar TL’si Madencilik sektöründedir.

NİSAN AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Nisan ayında düzenlenen 448 adet yatırım teşvik belgesinin 201 adedi Bölgesel, 245 adedi Genel, 1 adedi Stratejik ve 1 adedi ise Büyük Ölçekli mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 1,5 milyar TL’si Bölgesel, 2,9 milyar TL’si

Genel, 1,3 milyar TL’si Stratejik ve 75 milyon TL’si Büyük Ölçekli mahiyetteki yatırımlara aittir.

OCAK-NİSAN DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

2015 yılı Ocak-Nisan döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 42,7 milyar TL olan toplam 1.573 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 46.944 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ocak-Nisan döneminde düzenlenen 1.573 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 1.492 adedi yerli firmalar, 81 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 15,3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 27,4 milyar TL’dir.

OCAK-NİSAN DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2015 yılı Ocak-Nisan döneminde verilen teşvik belgelerinin 494 adedi I. Bölgede, 341 adedi II. Bölgede, 195 adedi III. Bölgede, 171 adedi IV. Bölgede, 169 adedi V. Bölgede, 199 adedi VI. Bölgede ve 4 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 5 milyar TL’si I. Bölgede, 7,2 milyar TL’si II. Bölgede, 1,6 milyar TL’si III. Bölgede, 2,7 milyar TL’si IV. Bölgede, 2,1 milyar TL’si V. Bölgede, 761 milyon TL’si VI. Bölgede ve 23,4 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.

OCAK-NİSAN DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2015 yılı Ocak-Nisan döneminde düzenlenen 1.573 adet belgenin 1.078 adedi komple yeni yatırım, 370 adedi tevsi, 125 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Nisan döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 42,7 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 36,5 milyar TL’si komple yeni yatırım, 4,5 milyar TL’si tevsi ve 1,8 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

OCAK-NİSAN DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Ocak-Nisan döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 42,7 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 27 milyar TL’si Enerji sektöründe, 8,5 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 5,7 milyar TL’si İmalat sektöründe ve 1,5 milyar TL’si ise Madencilik sektöründedir.

OCAK-NİSAN DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Ocak-Nisan döneminde düzenlenen 1.573 adet yatırım teşvik belgesinin 793 adedi Bölgesel, 5

adedi Büyük Ölçekli, 772 adedi Genel ve 3 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik

belgelerinde öngörülen toplam 42,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 8,4 milyar TL’si Bölgesel,

23,7 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 9,1 milyar TL’si Genel ve 1,6 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki

yatırımlara aittir.

2012/3305 SAYILI KARAR DÖNEMİNDEKİ BİRİKİMLİ GELİŞMELER (20.06.2012 - NİSAN 2015)

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

20 Haziran 2012 tarihinden Nisan 2015 sonuna kadar 12.975 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 12.251 adedi yerli firmalar, 724 adedi deyabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde

öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 181,3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 59,5 milyar TL’dir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGESEL BAZDA KARŞILAŞTIRMASI

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 36, II. Bölge yüzde 17, III. Bölge yüzde 15, IV. Bölge yüzde 11, V. Bölge yüzde 9, VI. Bölge yüzde 12 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,4 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 34, II. Bölgenin payının yüzde 17, III. Bölgenin payının yüzde 12, IV. Bölgenin payının yüzde 9, V. Bölgenin payının yüzde 6, VI. Bölgenin

payının yüzde 6 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 16 olduğu görülmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI

20 Haziran 2012 tarihinden Nisan 2015 sonuna kadar düzenlenen 12.975 adet teşvik belgesinin 8.009 adedi Komple Yeni Yatırım, 3.703 adedi Tevsi ve 1.263 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 240,8 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 171,4 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 50,5 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım’dır.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI

20 Haziran 2012 tarihinden Nisan 2015 sonuna kadar düzenlenen 12.975 adet yatırım teşvik belgesinin 7.410 adedi Bölgesel, 48 adedi Büyük Ölçekli, 5.498 adedi Genel ve 19 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 240,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 102,3 milyar TL’si Bölgesel, 45,5 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 77,6 milyar TL’si Genel iken 15,4 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

20 Haziran 2012 tarihinden Nisan 2015 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 240,8 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 76,9 milyar TL’si Enerji, 62,5 milyar TL’si Hizmetler, 88,3 milyar TL’si İmalat, 13 milyar TL’si Madencilik sektörlerindedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.